Privacy beleid

Dit is het privacy beleid van de website van Fenestro Gevelbeheer

Ons bedrijfsadres is:

Zijlbergsestraat 31

4921 CM Made

B.T.W.-nummer: NL8607.46.914.B01

Algemene voorwaarden van ons privacy beleid

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij – uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina – uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website – uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert – de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan – alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt – voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd – om de inhoud van onze website te verbeteren – om de logistieke dienstverlener te informeren waar de bestelling bezorgd dient te worden De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) – om uw voorkeuren te registreren – om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Contact over ons privacy beleid

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per email: info@fenestro.nl
  • Per telefoon: + 31 85 483 18 25
  • Per brief op dit adres: Zijlbergsestraat 31, 4921 CM Made

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.